مارینا چابهار

مثلث ماریناهای ایران با چابهار تکمیل خواهد شد. مارینای باشکوهی که به زودی زیبایی‌های چابهار را دو چندان می‌کند.

در ادامه‌ی ماریناسازی‌های مکین دریا در بنادر مهم کشور، مکین دریا قصد دارد در ساحل چابهار، سومین مارینای خود را که طراحی کرده است، اجرا کند. 
در حال حاضر مارینای چابهار در حال احداث بوده و امید داریم بتوانیم طی یکسال آینده سومین مارینای ایران را نیز با موفقیت به بهره‌برداری برسانیم.

مارینا چابهار

روند پروژه احداث سومین مارینای ایران

 ۰%

طراحی داخلی و فضای باز

۲۰%

اجرای زیرساخت سازه

۱۰۰%

طراحی و مهندسی معماری